Миний зарууд Нэвтрэх ба бүртгэл
Зар нэмэх

Лицензийн гэрээ, License agreement

I.       English version

"Unegui.mn" програмыг хөдөлгөөнт төхөөрөмжид ашиглах

Лицензийн гэрээ

Энэхүү гэрээ нь https://www.unegui.mn/about/rules/ -д нийтлэгдсэн Үйлчилгээний нөхцөл дээр нэмэлт бөгөөд зөвхөн сүүлчийн “Unegui.mn мэдээллийн сан” -г ашиглах үед Лиценз олгогч ба Лиценз ашиглагчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна.

Энэхүү гэрээ нь Лиценз олгогчоос ямар нэгэн үйлчилгээ үзүүлэхийг заагаагүй боловч “Unegui.mn” програм хангамжийн модулаар дамжуулан автоматжуулсан горимд мэдээллийн сантай бие даан харилцан ажиллах, өгөгдөл оруулах, засварлах, устгах, хадгалах болон бусад үйлдлийг гүйцэтгэх эрх (боломж) олгоно. Мэдээллийн санг ашиглах эрхийн хүрээ нь сонгосон Лицензийн төрлөөс хамаарна.

Мэдээллийн санг ашиглахын өмнө Лиценз ашиглагч дараах зүйлийг баталгаажуулна:

 • тэрээр энэхүү гэрээг сайн дураараа зөвшөөрч өөрийгөө гэрээний нөхцөлүүдтэй бүрэн танилцаж, тэдгээрийн утга учрыг бүрэн ойлгож, энэхүү гэрээг байгуулах үр дагаврыг ойлгосон байх;
 • тэрээр энэхүү гэрээг байгуулах, хэрэгжүүлэхэд шаардлага бүхий эрхтэй;
 • түүний мэдээллийн санд байрлуулсан зар сурталчилгаа нь Монгол Улсын одоогийн хууль тогтоомжийг зөрчихгүй байх бөгөөд аль эсхүл гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчөөгүй байх.

1. Нэр томъё, тодорхойлолт

1.1. Лиценз - Мэдээллийн санг ашиглах эрх олгох тухай лицензийн гэрээний бүх шаардлагатай, чухал нөхцөлийг агуулсан Лиценз олгогч ба Лиценз ашиглагчийн хооронд байгуулсан энэхүү лицензийн гэрээ. Эрхийн хамрах хүрээнээс хамаарч үндсэн, арилжааны лиценз гэж хуваадаг болно.

1.2. Unegui.mn вебсайт дахь мэдээллийн санг (цаашид “Мэдээллийн сан” гэх) компьютер, тэр дундаа “Unegui.mn” програмыг ашиглан олж болох объектив байдлаар харуулсан зар сурталчилгаа бүхий текст, график материал болно. Мэдээллийн санд хандах онцгой эрх нь Лиценз олгогчид байна.

1.3. Сайт - лиценз олгогчийн сервер дээр байрлах, http://www.unegui.mn/ хаягаар болон интернетэд холбогдсон төхөөрөмж дээрх "Unegui.mn" гар утасны програм ашиглан нэвтрэх боломжтой компьютерын програм, веб хуудас, мэдээллийн сан, график, текстийн элементүүдийн цуглуулга бүхий оюуны өмчийн объект.

1.4. Лиценз олгогч - Мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх эзэмшигч “Үнэгүй групп” ХХК.

1.5. Лиценз ашиглагч - Мэдээллийн санг ашиглах 18 нас хүрсэн хууль ёсны чадвартай хүн.

1.6. "Unegui.mn" аппликейшн нь мэдээллийн сан дахь зарыг хүсэлтийн дагуу хайлт хийдэг цогц програм юм.

1.7. Бичлэг - Мэдээллийн санд мэдээлэл хадгалах нэгж. Сайтад зар нэмэх явцад шинэ мөр нэмж бий болно. Бичлэг хийх зөвшөөрөгдсөн өгөгдлийн төрлүүд: текст, зураг, тоо.

1.8. Зар сурталчилгаа - Сайт дээр байрлуулсан мэдээлэл. Зар сурталчилгаа нь сайт дээр тодорхой хугацаанд (зар сурталчилгааны идэвхтэй хугацаа) нийтлэгдэнэ. Тэдгээрийг нийтэлсэн / сурталчилсан огнооны буурах дарааллаар харуулдаг.

1.9. Лиценз ашиглагчийн данс (Хэрэглэгчийн хувийн данс) нь хэрэглэгчийн интерфейс, хувийн дансны үлдэгдэл, Мэдээллийн сан болон төлбөрийн хэрэгслийг ашигласан түүхтэй хослуулсан Лиценз ашиглагчийн тухай багц мэдээлэл (утас, нууц үг гэх мэт) юм. Хувийн дансанд нэвтрэхэд нэвтрэх нэр болон нууц үг ашиглагддаг.

1.10. Нэвтрэх нэр-нууц үгийн холбоос нь Лиценз ашиглагчийн баталгаажуулалт, зөвшөөрөл олгоход ашигладаг хувийн дансанд нэвтрэх өвөрмөц хослол бөгөөд гараар бичсэн гарын үсэгтэй ижилд тооцогдоно. Лиценз ашиглагчийн утасны дугаарыг нэвтрэх нэрээр ашиглаж болно.

1.11. Хэрэглэгчийн интерфейс - Мэдээллийн сангийн менежментийн системтэй ажиллах хэрэгсэл бөгөөд лицензийн эрхийг хэрэгжүүлэх, Лиценз олгогчид хүсэлт гаргах боломжийг олгодог.

1.12. Хувийн дансны үлдэгдэл нь Лиценз олгогчийн нэрийн дансанд байгаа бөгөөд Лицензийн хураамж төлөх боломжтой Лиценз ашиглагчийн хөрөнгийн үлдэгдлийг бүртгэх бүртгэл юм.

1.13. Төлбөрийн хэрэгсэл (Систем) - Лицензийн төлбөрийг төлөх програмуудын багц, хувийн дансны үлдэгдэл, төлбөр хүлээн авах төлбөрийн системийн гарцууд.

1.14. Үндсэн лиценз - Сайтад бүртгүүлэх үед Лиценз ашиглагчид үнэ төлбөргүй олгож, өөрийн зараа нэмэх, засах, хуулбарлах, бусад хүмүүсийн зарыг хайх, үзэх боломжийг олгодог.

1.15. Арилжааны лиценз гэдэг нь Мэдээллийн санг ашиглах өргөтгөсөн зөвшөөрөл бөгөөд үндсэн лицензэд хамаарахгүй нэмэлт эрх буюу эрхийг лиценз ашиглагчид олгодог. Арилжааны лиценз нь үндсэн лицензээс гадна үргэлж байдаг. Арилжааны лицензийг 100% урьдчилгаа төлбөрийн үндсэн дээр нөхөн төлбөрийн үндсэн дээр олгоно.

1.16. "Зар оруулах" - Хэрэглэгчид эрх олгосон өгөгдөл ба тушаалууд, идэвхжүүлэлт нь мэдээллийн санд нэмж, зарыг сайт дээр байрлуулах боломжийг олгодог.

1.17 "Онцгойд байрлуулах" - Хэрэглэгчид эрх олгогдох өгөгдөл ба тушаалууд, идэвхжүүлэлт нь мэдээллийн бааз дахь зарын байршлыг удирдах, хэрэглэгчийн зарыг бусад зар болон хайлтын илэрцээс дээр байршилд харуулах боломжийг олгодог.

1.18 "VIP сурталчилгаа" - Хэрэглэгчид эрх олгогдох өгөгдөл ба тушаалууд, идэвхжүүлэлт нь мэдээллийн бааз дахь зарын байршлыг удирдах, хэрэглэгчийн зарыг бусад зар болон хайлтын илэрцээс дээр байршилд харуулах боломжийг олгодог.

1.19 "Огноо шинэчлэх" - Хэрэглэгчид эрх олгосон өгөгдөл ба тушаалууд, идэвхжүүлэлт нь зарыг огноог одоогийнх болгон өөрчлөх боломжийг олгодог.

2. Гэрээний хүрээ

2.1. Лиценз олгогч нь энэхүү гэрээний нөхцөлийн дагуу Лиценз ашиглагчид сайт дээр байрлуулсан мэдээллийн санг ашиглах онцгой бус (энгийн) эрх олгоно.

2.2. Лиценз ашиглагч хэрэглэгчийн дугаар (id) бүхий данс бүртгүүлэх аль эсхүл хэрэглэгчийн интерфейсийг идэвхжүүлснээр энэхүү гэрээг баталгаажуулах бөгөөд лиценз ашиглагч энэ гэрээний бүх нөхцөлүүдийг болзолгүй зөвшөөрч буйг хэлнэ.

2.3. Мэдээллийн санг ашиглахдаа лиценз ашиглагч нь энэхүү гэрээ, https://www.unegui.mn/about/rules/ дээр нийтлэгдсэн Зар нийтлэх журам болон холбогдох хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.

2.4. Мэдээллийн санг ашиглахыг зөвхөн энэхүү Лицензийн нөхцөлийн дагуу зөвшөөрнө. Хэрэв лиценз ашиглагч нь Лицензийн нөхцөлийг бүрэн хүлээн зөвшөөрөөгүй бол лиценз ашиглагч нь Мэдээллийн санг ямар ч зорилгоор ашиглах эрхгүй. Лицензийн аль нэг нөхцөлийг зөрчсөн (биелүүлээгүй) үед мэдээллийн санг ашиглахыг хориглоно.

2.5. Хэрэглэгчийн интерфейсийг идэвхжүүлэх үед Лиценз олгогч нь Мэдээллийн санг ашиглах хязгаарлагдмал эрхийг (үндсэн лиценз) лиценз ашиглагчид шилжүүлдэг.

2.6. Мэдээллийн санг ашиглах нэмэлт эрхийг (арилжааны лиценз) лиценз олгогчийн үзэмжээр Лиценз ашиглагчид шилжүүлдэг.

3. Эрх олгох журам

3.1. Энэхүү гэрээг байгуулж, мэдээллийн санг ашиглахын тулд Лиценз ашиглагч нь сайтад бүртгүүлэх журмыг даган, хэрэглэгчийн интерфейсийг идэвхжүүлнэ.

3.2. Лиценз ашиглагчийн бүртгэлийг сайн дурын үндсэн дээр үнэ төлбөргүй хийнэ. Лиценз ашиглагч нь энэхүү гэрээг хүлээн авахдаа хуульд заасны дагуу зөвшөөрөгдсөн насанд хүрсэн гэдгээ Лиценз олгогчид баталгаажуулна.

3.3. Бүртгэлийг дуусгахын тулд Лиценз олгогч нь лиценз ашиглагчийн хувийн бүртгэлдээ заасан утасны дугаар руу нууц үг бүхий мессеж илгээнэ. Бүртгэлийг дуусгахын тулд лиценз ашиглагч уг нууц үгийг Сайт дээр оруулах шаардлагатай. Лиценз олгогч нь лиценз ашиглагчид id (бүртгэлийн дугаар) олгож, хэрэглэгчийн интерфейсийг идэвхжүүлнэ.

3.4. Лиценз ашиглагчийг цаашид танихдаа гараар бичсэн гарын үсгийн адилд тооцогдох нэвтрэх нэр-нууц үгийн холбоосыг үргэлж дагаж мөрдөнө.

3.5. Нэвтрэх нэр, нууц үгээ оруулсны дараа Лиценз ашиглагчийн данснаас гүйцэтгэсэн Мэдээллийн сантай холбоотой бүх үйлдлийг Лиценз ашиглагчийн үйлдэл гэж үзнэ.

3.6. Лиценз ашиглагчийг үндсэн лицензийн нөхцөлийн дагуу сайт дээр бүртгүүлэх үед мэдээллийн санд хязгаарлагдмал эрх шилжинэ.

3.7. Лицензээр тодорхойлсон эрхийг Лиценз ашиглагч сайт дээр зөвхөн Лиценз олгогчийн програм хангамж (хувийн данс, хэрэглэгчийн интерфейс, "Unegui.mn" програм хангамжийн модуль) ашиглан эдэлнэ. Лиценз ашиглагч нь Лиценз олгогчийн програм хангамжийн системийн үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар саад учруулах аль эсвэл мэдээллийн санд нэвтрэхийн тулд гуравдагч этгээдийн програм ашиглахыг хориглоно.

3.8. Суурь лицензийг арилжааны лиценз болгон өргөжүүлэх үед Лиценз олгогч нь нэмэлт эрхүүдийг шилжүүлэн, хэрэглэгчийн интерфейс дээр идэвхжүүлнэ. Төлбөр, эрх шилжүүлэх тухай баримтыг хувийн дансанд тэмдэглэнэ.

3.9. Лиценз ашиглагч энэхүү гэрээний нөхцөлийг дагаж мөрдөж байгаа тохиолдолд үндсэн лицензийн хүчинтэй байх хугацаа хязгаарлагдахгүй.

3.10. Арилжааны лицензийн хүчинтэй байх хугацааг энэ лицензэд тодорхойлсон нэмэлт эрхийг хэрэгжүүлэх хугацаагаар хязгаарлагдана.

3.11. Лиценз ашиглагчид засвар үйлчилгээ хийх хугацаанаас бусад тохиолдолд мэдээллийн санд бүтэн өдрийн турш нэвтрэх эрх олгоно.

3.12. Лиценз ашиглагч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр даяар мэдээллийн санг энэхүү Лицензэд заасан аргаар ашиглах эрхтэй.

3.13. Лиценз ашиглагч нь Мэдээллийн сангийн нэр, зохиогчийн эрхийг хамгаалах тэмдэг эсвэл Зохиогчийн эрх ашиглагчийн бусад заалтыг өөрчлөх, болон устгах эрхгүй.

3.14. Зар сурталчилгааны харагдах байдал (формат, хэмжээ болон бусад параметрүүд) нь сайтаас тодорхойлсон параметрүүдтэй тохирч байх ёстой.

4. Мэдээллийн санг ашиглах лицензийн төлбөр

4.1. Лиценз олгогч нь Лиценз ашиглагчид мэдээллийн санг төлбөртэй ашиглах эрхийг олгоно. Лиценз олгогчид төлөх хөлсний төлбөрийг Лиценз ашиглагч урьдчилан төлнө.

4.2. Лицензийн төлбөрийг Лиценз ашиглагч Монгол төгрөгөөр бэлэн бус хэлбэрээр, сайт дахь хувийн дансандаа мөнгө шилжүүлэх замаар эсвэл сайт дээр байгаа бусад хэлбэрээр төлнө.

4.3. Сайтын дансанд төвлөрсөн хөрөнгийг хувийн дансны хэрэглэгчийн интерфейс дээр харуулах бөгөөд лицензийн төлбөрийг төлөх зорилгоор харгалзан үзнэ.

4.4. Лиценз ашиглагчийн хувийн дансанд хангалттай үлдэгдэл байхгүй тохиолдолд Лиценз олгогч нь хангалттай мөнгө хүлээн авах үед мэдээллийн санг ашиглах эрхийг олгоно.

4.5. Лицензийн төлбөрийг Лиценз ашиглагчийн хувийн дансны үлдэгдлээс хөрөнгийг хассан үеэс эхлэн төлсөн гэж үзнэ.

4.6. Мэдээллийн санг ашиглах эрх олгох хугацаа, холбогдох үнийн хэмжээг шинэ нөхцөл хүчин төгөлдөр болохоос өмнө төлсөн тохиолдолд уг эрхийг олгосон холбогдох хугацаа болон үнэд өөрчлөлт оруулахгүй.

5. Талуудын эрх, үүрэг

5.1. Лиценз олгогч дараах үүрэг хүлээнэ:

5.1.1. Лиценз ашиглагчид энэхүү Лицензийн нөхцөлийн дагуу мэдээллийн санг ашиглах эрхийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгох.

5.1.2. Гэрээний бүх хугацаанд сайт, мэдээллийн сан, хувийн дансны хэвийн үйл ажиллагааг хангах.

5.1.3. Сайт, мэдээллийн сан, хувийн дансны үйл ажиллагаанд алдаа гарсан үед өөрийн зардлаар аль болох хурдан арилгах.

5.1.4. Лиценз ашиглагчийн хувийн дансанд зөвхөн нэвтрэх нэр-нууц үгийн холбоосыг ашиглан нэвтрэх боломжийг олгох.

5.1.5. Лицензийн хураамжийн төлбөрийг хүлээн авсны дараа хэрэглэгчийн интерфейсийн эрхийг төлбөрийн нэхэмжлэлийн дагуу тохируулан идэвхжүүлэх.

5.1.6. Гэрээний бүх хугацаанд Лиценз ашиглагчийн бүртгэлийг мэдээллийн санд хадгалах.

5.1.7. Лиценз ашиглагчийн бүртгэлийг боловсруулах.

5.2. Лиценз олгогч дараах эрхтэй:

5.2.1. Гэрээний бүх хугацаанд Лиценз ашиглагчид урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр Сайтын үйл ажиллагаа, Unegui.mn програм хангамжийн багц, Мэдээллийн сан, түүнчлэн энэхүү гэрээний нөхцөлүүдэд өөрчлөлт оруулах.

5.2.2. Лиценз ашиглагчийн зар сурталчилгаа нь Сайтын аль эсвэл хууль тогтоомжийн зөрчилтэй, түүнчлэн гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн тохиолдолд устгах, татгалзах, засах.

5.2.3. Мэдээллийн санг ашиглах эрх олгох хугацаа, холбогдох үнэ хөлсний хэмжээг нэг талт өөрчлөх.

5.2.4. Дараах тохиолдолд лиценз ашиглагчийн мэдээллийн санг ашиглах эрхийг цуцалж, лицензийг цуцална:

 • Мэдээллийн санг ашиглах хугацаа дуусах.
 • Лиценз ашиглагчийн мэдээллийн санг ашиглах хугацаанаас өмнө бие даасан байдлаар цуцлах.
 • Лиценз ашиглагчийн зар мэдээллийн сангаас хасах.
 • Лиценз ашиглагч нь Лицензийн нөхцөлийг аль эсвэл сайтын дүрэм зөрчих.

 

5.2.5. Энэхүү Лицензийг гүйцэтгэх аль эсвэл мэдээллийн санд байршуулах зорилгоор Лиценз ашиглагчийн мэдээллийн санд оруулсан зарыг хууль эрх зүйн хэмжээнд мөн үнэ төлбөргүй бөгөөд тодорхойгүй хугацаагаар ашиглах боломжтой.

5.3. Лиценз ашиглагч дараах үүрэг хүлээнэ:

5.3.1. Нэвтрэх нэр-нууц үгийн холбоосны аюулгүй байдлыг хянах, гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй байх.

5.3.2. Лицензээр олгогдсон эрхийн хүрээнд мэдээллийн санг ашиглах.

5.3.3. Мэдээллийн сантай ажиллахдаа хэрэглэгчийн интерфейсийн зааврыг нягт дагаж мөрдөх.

5.3.4. Зард зөвхөн зөвшөөрөгдсөн төрлийн өгөгдлийг оруулах.

5.3.5. Энэхүү Лицензийн нөхцөлийн дагуу лицензийн төлбөрийг Лиценз олгогчид цаг тухайд нь төлөх.

5.3.6. Энэхүү Лицензийн дагуу олж авсан мэдээллийн санг ашиглах эрхийг Лиценз олгогчийн урьдчилсан бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй байх.

5.3.7. Хуулийн хэм хэмжээтэй зөрчилдөх, үүнд үзэн ядалт, дайсагнал өдөөн хатгал, гуравдагч этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчих зэрэг мэдээллийг оруулахгүй байх. Энэхүү заалтыг зөрчсөн тохиолдолд Лиценз ашиглагч нь иргэний, захиргааны болон эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэм хэмжээнд заасан хариуцлагыг бие даан хариуцах бөгөөд энэ заалтыг зөрчсөнөөс үүдсэн Лиценз олгогчийн бүх хохирлыг нөхөн төлнө.

5.3.8. Лиценз ашиглагч нь бусад лиценз ашиглагчийн мэдээллийн санд нэмж оруулсан мэдээллийг хуулах, задлах, цуглуулах, боловсруулах, дахин хэвлэх болон түгээх эрхгүй. Энэхүү заалтыг зөрчсөн тохиолдолд иргэний, захиргааны болон эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэм хэмжээ, түүнчлэн оюуны өмчийг хамгаалах тухай олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээнд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

5.3.9. Лиценз ашиглагч нь энэхүү Лицензийн болон одоогийн хууль тогтоомжоор олгогдсон эрхийг ашиглах эрхтэй.

5.4. Лиценз ашиглагч дараах эрхтэй:

5.4.1. Өөрийн хувийн дансны үлдэгдэлд хяналт тавьж, шаардлагатай бол дансаа цэнэглэх.

5.4.2. Асуулт, эсэргүүцэл гарсан тохиолдолд Лиценз олгогчтой холбоо барих.

6. Талуудын хариуцлага

6.1. Лиценз олгогч нь ямар ч тохиолдолд дараах үр дагавраас үүдсэн аливаа алдагдал, зардал, алдагдал (бизнесийн орлого, ашиг алдагдах, эсвэл шууд, шууд бус, үр дагавар, тусгай болон үүнтэй төстэй хохирол) хариуцахгүй:

6.2. Лиценз ашиглагч нь өөрийн хувийн бүртгэлээр дамжуулан хууль тогтоомжид харшлах хууль бус үйлдэл, энэхүү гэрээ, зар нийтлэх журмаар хориглосон үйлдэл хийсний үр дүнд Лиценз олгогч болон гуравдагч этгээдэд учирсан хохирлыг хариуцна.

6.3. Лиценз ашиглагч нь өөрийн бүртгэлд нэвтрэх нэр, нууц үгийн аюулгүй байдал, нэвтрэх нэр, нууц үгээ хууль бусаар ашигласнаас үүсэх алдагдлыг бүрэн хариуцна.

6.4. Лиценз ашиглагч нь дараах зүйлийг хариуцна:

 • Энэхүү Гэрээтэй холбоотой Сайт дээр олон нийтэд байрлуулсан эсвэл хувийн хэлбэрээр дамжуулсан зарууд.
 • Лицензийн дагуу үйлдэж буй үйлдэл нь оюуны өмчийн тухай, өрсөлдөөний тухай болон бусад хууль тогтоомжийг даган мөрдөх;
 • сайтын хэрэглэгчээр бүртгүүлэхдээ түүний тодорхойлсон мэдээллийн үнэн зөв байдал, мөн түүний өгсөн бусад мэдээлэл, хэрэглэгчийн энэхүү Лицензэд агуулагдах баталгаа үнэн зөв эсэх.

 

6.5. Хэрэв Лиценз ашиглагчийг байршуулсан мэдээлэл нь гуравдагч этгээдийн эрх зөрчсөн аль эсвэл хууль тогтоомж зөрчсөнөөс үүдэлтэй Лиценз олгогчийн, гуравдагч этгээдийн нэхэмжлэл аль эсвэл төрийн байгууллагууд торгууль гарсан тохиолдолд Лиценз олгогчийн хүсэлтээр бүх шаардсан мэдээлэл гаргаж өгөн лиценз олгогчид нэхэмжлэл, торгуулийг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлэх. Түүнчлэн үүнтэй холбоотой лиценз олгогчид учирсан бүх хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг хүлээнэ

6.6. Хэрэв давагдашгүй хүчин зүйлээс болж үүргээ биелүүлэх боломжгүй бол талууд хариуцлага хүлээхгүй. Ийм нөхцөл байдал үүссэн Тал нь боломжийн хугацаанд, хүртээмжтэй байдлаар нөгөө талдаа ийм нөхцөл байдлыг мэдэгдэх шаардлагатай./p>

7. Бусад нөхцөл/p>

7.1. Мэдээллийн сан онцгой эрхтэй болно. Мэдээллийн сангийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно./p>

7.2. Энэхүү Лицензэд зөвшөөрөгдсөнөөс бусад тохиолдолд эсвэл лиценз олгогчоос бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр мэдээллийн санг ашиглахыг хориглоно./p>

7.3. Энэхүү Лиценз нь Лиценз ашиглагч нь түүний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн үеэс эхлэн Лицензийн нөхцөлийн дагуу дуусгавар болох, цуцлах хүртэл хүчинтэй./p>

7.4. Лицензийг цуцлах үндэслэл:/p>

7.5. Энэхүү гэрээний дагуу үүссэн аливаа маргаан, санал зөрөлдөөнийг хэлэлцээрээр шийдвэрлэнэ. Хэлэлцээрийн явцад тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд маргаан, санал зөрөлдөөнийг урьдчилсан нэхэмжлэлийн журмыг харгалзан Лиценз олгогчийн байршилд байгаа одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

7.6. Лиценз олгогч нь энэхүү Гэрээний нөхцөлийг хэдийд ч өөрчлөх, нэмэх эрхтэй бөгөөд лиценз ашиглагч энэ эрхийг хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. Энэхүү Гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт сайтын хуудсан дээр нийтлэгдсэнээс хойш хүчин төгөлдөр болно. Лиценз ашиглагч нь ийм өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлтөөс татгалзах эрхтэй бөгөөд энэ нь Лиценз ашиглагч Гэрээг хэрэгжүүлэхээс татгалзсан гэсэн үг юм.

7.7. Энэхүү Лицензийн гэрээний хугацаанд Лиценз ашиглагч худалдан авч болох лицензийн тоог хязгаарлахгүй.

I.License agreement

to use the app "Unegui.mn" for mobile devices

This agreement is in addition to the Rules published at https://www.unegui.mn/about/rules/ and governs only those relations that arise between the Licensor and the Licensee when using the latter “Unegui.mn Database”.

This agreement does not provide for the provision of any services by the Licensor, but provides the rights (opportunities) in an automated mode through the Unegui.mn software module to independently interact with the Database and enter data into it, edit it, delete, store and perform other actions. The scope of the rights to use the Database depends on the selected type of License.

Before using the Database, the Licensee guarantees that:

 • he/she enters into this agreement voluntarily, while the Licensee has fully familiarized himself/herself with the terms of this agreement, understands their meaning and the consequences of his/her actions upon conclusion of this agreement;
 • he/she has all the rights and powers necessary for the conclusion and execution of this agreement;
 • Advertisements placed by him/her in the Database do not violate and do not entail a violation of the current legislation of Mongolia and / or the rights of third parties.

 

1. Terms and definitions

1.1. License - this license agreement between the Licensor and the Licensee, containing all the necessary and essential terms of the license agreement on the granting of the rights to use the Database. Depending on the scope of rights, it is divided into a basic license and a commercial license.

1.2. Database on the website Unegui.mn (hereinafter referred to as the Database) is an objectively presented set of text and graphic materials, Advertisements, systematized in such a way that these Advertisements can be found and processed using a computer, in particular, the software complex “Unegui.mn ". The exclusive right to the Database belongs to the Licensor

1.3. Site - an object of intellectual property, which is a collection of computer programs, web pages, databases, graphic and text elements located on the Licensor's server and available for use at http://www.unegui.mn/, as well as in a mobile application "Unegui.mn" on devices connected to the Internet.

1.4. Licensor – Unegui Group LLC, which is the copyright holder of the rights to the Database.

1.5. Licensee - any legally capable person who has reached the age of 18 using the Database.

1.6. The program module "Unegui.mn" is a complex of programs that, upon request, searches for Ads in the Database.

1.7. Record - a unit of information storage in the Database. Created by adding a new line in the process of adding an ad to the Site. Allowed data types for recording: text, image, number.

1.8. Advertisement - data posted on the Site. Advertisements are published on the Site for a certain period (the period of actuality of the advertisement) and are displayed in descending order of the date of their creation / promotion.

1.9. The Licensee's account (User's personal account) is a set of data about the Licensee (phone, password, etc.), combined with the user interface, the balance of the personal account, the history of using the Database and the payment instrument. Access to personal account is carried out by login and password.

1.10. A login-password link is a unique combination for accessing a personal account, used for authentication and authorization of the Licensee, and is analogous to a handwritten signature. The licensee's phone number can be used as a login.

1.11. User interface - a tool for working with the Database management system, allows to exercise license rights and generate requests to the Licensor.

1.12. Personal account balance is a register for recording the balance of the Licensee's funds that are on the personal account of the Licensor and available for payment of the License Fee.

1.13. Payment instrument (System) - a set of programs for paying a license fee, integrated with the balance of a personal account and gateways of payment systems for accepting payments.

1.14. Basic license - provided to the Licensee free of charge at the time of registration on the Site, allows to add, edit and reproduce his/her ads, as well as search and view others.

1.15. Commercial license is an extended permission to use the Database, according to which additional rights or rights not covered by the basic license are transferred to the Licensee. The commercial license is always in addition to the basic license. The commercial license is provided on a reimbursable basis on a 100% prepayment basis.

1.16. "Submit an ad" - data and commands, the rights to which are granted to the User, the activation of which allows adding to the Database and posting Ads on the Site.

1.17 "Placement in the TOP" - data and commands, the rights to which are granted to the User, the activation of which allows you to manage the location of the Ads in the Database and display the User's Ads in a higher position in relation to other Ads / information on the search results page.

1.18 "Premium Ad" - data and commands, the rights to which are granted to the User, the activation of which allows you to manage the location of the Ads in the Database and display the User's Ads in a higher position in relation to other Ads / information on the search results page.

1.19 "Update date" - data and commands, the rights to which are granted to the User, the activation of which allows you to change the date of the Advertisement to the current one.

2. Subject of the contract

2.1. The Licensor grants the Licensee a non-exclusive (simple) license to use the Database posted on the Site in accordance with the terms of this Agreement.

2.2. Registration of an account by the Licensee under a dedicated identification number (id) and / or activation of the user interface is the conclusion by the Licensee of this Agreement and means the unconditional consent of the Licensee with all the terms of this Agreement.

2.3. When using the Database, the Licensee is guided by this agreement, the Rules for posting advertisements published at https://www.unegui.mn/about/rules/, and applicable law.

2.4. The use of the Database is permitted only under the terms of this License. If the Licensee does not accept the terms of the License in full, the Licensee has no right to use the Database for any purpose. The use of the Database in violation (non-fulfillment) of any of the terms of the License is prohibited.

2.5. At the moment of activation of the user interface, the Licensor transfers to the Licensee limited rights (basic license) to use the Database.

2.6. Additional rights (commercial license) to use the Database are transferred to the Licensee at the discretion of the Licensee.

3. Procedure for granting rights

3.1. To conclude this Agreement and use the Database, the Licensee goes through the registration procedure on the Site and / or activates the user interface.

3.2. Registration of the Licensee is voluntary and free of charge. The Licensee guarantees to the Licensor that he/she has reached the age allowed in accordance with the law for the acceptance of this agreement.

3.3. To complete the registration, the Licensor sends an SMS with a password to the phone number specified by the Licensee for the first authorization in the personal account. To complete the registration, the Licensee must enter this password on the Site. The Licensor assigns an id (cabinet number) to the Licensee and / or activates the user interface.

3.4. Further identification of the Licensee always follows a login-password link, which is an analogue of a handwritten signature.

3.5. All actions with the Database performed from the Licensee's account after entering the login and password are considered actions of the Licensee.

3.6. At the time of registration of the Licensee on the Site under the terms of the basic license, limited rights to the Database are transferred to him/her.

3.7. The rights described by the license are exercised by the Licensee on the Site exclusively using the software of the Licensor (personal account, user interface, software module "Unegui.mn"). The Licensee is not allowed to interfere with the operation of the Licensor's software systems in any way and / or use third-party programs to access the Database.

3.8. When expanding the base license to a commercial license, the Licensor transfers additional rights or rights to the Licensee and activates them in the user interface. The fact of payment and transfer of rights is recorded in the personal account.

3.9. Subject to the Licensee's compliance with the terms of this agreement, the validity period of the base license is not limited.

3.10. The term of validity of a commercial license is limited by the period of exercise of the additional rights described in this license.

3.11. The Licensee is granted the right to access the Database around the clock, except for the time of maintenance work.

3.12. The Licensee has the right to use the Database in the ways described in this License throughout the territory of Mongolia.

3.13. The Licensee is not entitled to change and / or delete the name of the Database, copyright protection mark or other indications of the Copyright Holder.

3.14. The appearance (format, size and other parameters) of the Ads must comply with the parameters determined by the Site.

4. License fee for using the Database

4.1. The Licensor grants the Licensee the right to use the Database for a fee. The payment of remuneration to the Licensor is made by the Licensee in advance.

4.2. Payment of the license fee is made by the Licensee in MNT in a non-cash manner, either by crediting funds to the account in the Personal Account, or in other ways available on the Site.

4.3. The funds credited to the balance in the Personal Account are displayed in the user interface of the Personal Account and are taken into account for the purpose of paying the license fee.

4.4. In the event that there are not enough funds on the balance in the Personal Account of the Licensee, the Licensor grants the right to use the Database at the time of receipt of funds sufficient to provide it.

4.5. The license fee is considered paid from the moment the funds are debited from the balance of the Licensee's personal account.

4.6. The term for granting the right to use the Database and the amount of the corresponding remuneration shall not be subject to change in relation to the remuneration actually paid for the corresponding term for granting the right, provided it is paid before the new conditions come into force.

5. Rights and obligations of the parties

5.1. The licensor is obligated to:

5.1.1. Provide the Licensee with the ability to exercise the rights to use the Database in accordance with the terms of this License.

5.1.2. Maintain the functionality of the Site, Database and Personal Account during the entire term of the agreement.

5.1.3. At its own expense, eliminate problems in the operation of the Site, Database and Personal Account if any are found as quickly as possible.

5.1.4. Provide access to the Licensee's personal account only using the login-password link.

5.1.5. Upon receipt of payment for the license fee, activate the rights in the user interface in exact accordance with the paid invoice.

5.1.6. Store the Licensee's records in the Database during the entire term of the agreement.

5.1.7. Process Licensee records.

5.2. The licensor has the rights to:

5.2.1. Make changes to the operation of the Site, the Unegui.mn software package, the Database, as well as the terms of this agreement without prior notice to the Licensee during the entire term of the agreement.

5.2.2. Delete, reject, edit the Licensee's ads if they contradict the rules of the Site and / or legislation, as well as if the Ads violate the rights of third parties.

5.2.3. Unilaterally amend the term for granting the right to use the Database and the amount of the corresponding remuneration.

5.2.4. Terminate the Licensee's right to use the Database and terminate the License in the following cases:

 • expiration of the period of use of the Database.
 • early independent termination of the use of the Database by the Licensee.
 • exclusions from the Database Licensee ads.
 • violation by the Licensee of the terms of this License, including the guarantees assumed by the Licensee and / or the Rules.

 

5.2.5. Free of charge and indefinitely to use in any legal way the Advertisements included by the Licensee in the Database for the purpose of executing this License and / or posting them in the Database.

5.3. The licensee is obligated to:

5.3.1. Monitor the safety of the login-password link and not transfer it to third parties for use.

5.3.2. Use the Database within the rights granted by the licenses.

5.3.3. When working with the Database, follow the prompts of the user interface exactly.

5.3.4. Include only the permitted type of data in the ad.

5.3.5. Timely, in accordance with the terms of this License, pay the license fee to the Licensor.

5.3.6. Not to transfer the rights to use the Database obtained under this License to any third party without the prior written consent of the Licensor.

5.3.7. Not to post information that contradicts the norms of the law, including, but not exclusively, inciting hatred, enmity, violating the rights and legitimate interests of third parties. For violation of this clause, the Licensee independently bears responsibility provided for by the norms of civil, administrative and criminal legislation, and also reimburses all losses of the Licensor arising from the violation by the Licensee of this clause.

5.3.8. The rights to the Database are exhaustive, the Licensee is not entitled to copy, extract, collect, process, reprint and / or subsequent dissemination of information added to the Database by other Licensees. Violation of this clause is subject to liability provided for by the norms of civil, administrative and criminal legislation, as well as by the norms of international law on the protection of intellectual property.

5.3.9. The Licensee has the right to use the rights granted to him/her by this License and current legislation.

5.4. The licensee has the rights to:

5.4.1. Monitor the balance of his/her personal account and, if necessary, replenish it.

5.4.2. Contact the Licensor in case of questions and objections.

6. Responsibilities of the parties

6.1. Under no circumstances will the Licensor be liable for any loss, expense, loss or damage (loss of business income, loss of profit, or any direct, indirect, consequential, special or similar damage in general) resulting from:

 • failure of the Website, the Database and personal user access to the Database management system;
 • use of information stored in the Database;
 • any error contained in the information stored in the Database

 

6.2. The Licensee is liable to the Licensor and third parties for damage caused as a result of committing illegal actions that are contrary to the law and actions prohibited by this agreement, the Rules, committed through his/her personal account.

6.3. The licensee is fully responsible for the safety of his/her login and password to access his/her account and for losses that may arise due to unauthorized use of his/her login and password.

6.4. The licensee is responsible for:

 • for Ads posted for public access on the Site or transmitted privately in connection with this Agreement.
 • for compliance with all legal requirements, including legislation on intellectual property, on competition, but not limited to the above, in relation to the content and form of the Advertisements, other actions carried out by him/her under the License;
 • the accuracy of the information specified by him/her during registration as a user of the Site, as well as other information provided by him/her and for the accuracy of the guarantees and assurances of the User contained in this License.

 

6.5. If the posting of information by the Licensee was the basis for the presentation of claims to the Licensor, claims of third parties and / or orders for the payment of penalties by state bodies in connection with the violation of the rights of third parties and / or current legislation, the Licensee undertakes to immediately, upon the request of the Licensor, provide with all the requested information regarding the placement and content of publications, assist the Licensor in settling such claims and lawsuits, as well as reimburse all losses caused to the Licensor as a result of such claims, lawsuits, orders being presented to him/her.

6.6. The parties are not liable if it is impossible to fulfill their obligations in the event of force majeure. The Party that has such circumstances must, within a reasonable time and in an accessible way, notify the other Party of such circumstances.

7. Other conditions

7.1. The Database is subject to exclusive rights, all rights to the Database are reserved.

7.2. Any use of the Database, except as permitted in this License or in the case of the explicit consent of the Licensor to such use, without the prior written permission of the Licensor is prohibited.

7.3. This License is valid from the moment the Licensee accepts its terms until terminated or terminated in accordance with the terms of the License.

7.4. The license can be terminated:

 • on the initiative of either Party in case of violation by the other Party of the terms of the License with written notification of the other Party 30 (thirty) calendar days before the date of termination.
 • at the initiative of the Licensor with notification of the Licensee by e-mail 1 (one) calendar day before the date of termination.
 • at the initiative of the Licensor unilaterally out of court in cases of violation by the Licensee of obligations and / or guarantees accepted in accordance with the License and the rules of the Site.

 

7.5. Any disputes and disagreements under this Agreement shall be settled through negotiations. If no agreement is reached during the negotiations, disputes and disagreements will be resolved in accordance with the current legislation at the location of the Licensor, considering the preliminary claim procedure.

7.6. The Licensor reserves the right to change or supplement the terms of this Agreement at any time, and the Licensee agrees to this right. Changes and additions to this Agreement come into force after their publication on the pages of the Site. The Licensee has the right to reject such changes or additions, which means the Licensee's refusal to execute the Agreement.

7.7. The number of licenses that can be purchased by the Licensee during the term of this License Agreement is not limited.

Error 400
Хайлтаа хадгалаарай
Хайлтын илэрцийн хуудас дээрх "Хайлт хадгалах" товчлуур дээр дарна уу.
Таалагдсан хэсэг дэх шинэчлэлтүүдээ шалгана уу.
Таалагдсан зарууд уруу нэмэх
Энэ зарын "Одыг" дарж, "Таалагдсан" хэсэгтээ оруулбал дахин олоход хялбар байх болно.